Clicky

Disclaimer

Algemeen

GoedkopeDataRecovery.nl (Kamer van Koophandel 01086975), hierna te noemen GoedkopeDataRecovery, verleent u hierbij toegang tot goedkopedatarecovery.nl (de Website). GoedkopeDataRecovery behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

GoedkopeDataRecovery spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GoedkopeDataRecovery.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GoedkopeDataRecovery. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GoedkopeDataRecovery, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

0512 - 729 059Stuur ons een emailHoe werken wij...Reviews